BCL op Facebook

BCL Jeugd op Facebook

Foto’s BCL-Carnavals treffen 2019 online

De foto’s van het afgelopen BCL-Carnavalstreffen te Geleen staan online. Met dank aan onze ‘BCL Hof-fotograaf Roger Huntjens’.

U vindt ze hier:

BCL Treffen https://photos.app.goo.gl/sjb3iV7eLEDfLT91A

BCL Jeugdtreffen https://photos.app.goo.gl/msft6CBT8pXuX3yZ6


laat meer nieuws zien

Stacks Image 126066
Stacks Image 126073
Hoewel vandaag de luide roep van onze voorzitter in zijn rol als burgemeester Echt-Susteren in midden Limburg dominant aandacht vroeg voor gedecoreerde mensen in zijn gemeente, had ook de BCL zelf een echte topper binnen haar gelederen!
Ons BCL-bestuurslid van district noord, de heer Peter van Looijen (57), is vandaag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Peter is een mens die altijd klaar staat voor anderen. Zo vervult hij al jaren belangrijke rollen binnen diverse verenigingen in Helden. 37 Jaar lang was hij trainer bij Hockeyclub Peel & Maas, waar hij ook nu nog altijd actief is als lijncoördinator. Ook de carnaval loopt als een rode draad door het leven van Peter. Voor carnavalsvereniging de Dörper Kuus bekleedde hij sinds 1982 meerdere functies, waarvan enkele jaren de functie van voorzitter. Zijn ervaringen brengt Peter nu in, in het team van District-Noord. Peter is dus al enkele jaren een gewaardeerde Bondsbestuurder, die zich snel ontpopte tot een heuse sommelier, die BCL-bestuurders wegwijs maakt in de wereld van de wijnen. Geen plek of tijdstip is hem daarvoor te ver. Voor al zijn verdiensten is hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het bestuur van de BCL wenst Peter en Anja veel geluk met deze dik verdiende benoeming. Proficiat!

Bestuur

Het bondsbestuur voert de besluiten uit die worden vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. De dagelijkse leiding is in handen van het Dagelijks Bestuur. Het bondsbestuur heeft een beleidsvormende en uitvoerende taak op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies. De BCL-Limburg is bestuurlijk opgedeeld in drie districten; zuid, midden en noord.
Het bondsbestuur bestaat, zonder uitzondering, uit vrijwilligers en is als volgt samengesteld:

 • Jos Hessels Voorzitter

  Image
 • Chris Hinsen

  Image
 • Hennie Boks

  Image
 • William Joosten Voorzitter Noord

  Image
 • Chris Aubert Voorzitter Midden

  Image
 • Bert Kitzen Secretaris, tevens vice voorzitter

  Image
 • John Timmermans Bestuurder Noord

  Image
 • Peter van Looijen Bestuurder Noord

  Image
 • José Zaeijen Bestuurder Noord

  Image
 • Rob L’Espoir Bestuurder Noord

  Image
 • Leo Soudant Bestuurder Midden

  Image
 • Frans Hellebrand Bestuurder zuid

  Image
 • Jacques Gigase Bestuurder Zuid

  Image
 • Roger Huntjens Bestuurder Zuid

  Image
 • Anja Thehu-Mulder Bestuurder Zuid

  Image
 • Marc Kompier Bestuurder Zuid

  Image
 • Districtbestuurders Noord

  • John Timmermans Bestuurder
  • Peter van Looijen Bestuurder

  Districtbestuurders Midden

  • José Zaeijen Bestuurder
  • Rob L’Espoir Bestuurder
  • Leo Soudant Bestuurder

  Districtbestuurders zuid


  • Frans Hellenbrand Bestuurder
  • Jacques Gigase PR en Vastelaovend Same
  • Roger Huntjens Bestuurder
  • Anja Thehu-mulder Bestuurder
  • Marc Kompier Bestuurder
 • Beschermheer
  Het is een traditie dat de Gouverneur, Commissaris van de Koning in de provincie Limburg, de beschemheer is van de Bond van Carnavalsverenigingen Limburg. Op dit moment is dat Drs. Th.J.F.M. Bovens. Hij is benoemd op 18 november 2012.
  De beschermheer probeert jaarlijks aanwezig te zijn bij het BCL-Treffen. Dankzij zijn wakend oog wordt er ieder jaar opnieuw weer uitbundig carnaval gevierd in de provincie. De beschermheer is zelf ook een actieve carnavalist

JEUGD BESTUUR BCL-LIMBURG

Het Jeugd Bestuur is de jongste loot aan de takken van de BCL-Limburg. Binnen een periode van 5 jaar moet deze afdeling volledig zijn ingebed in de organisatie. Tegelijk met het uitvinden van haar positie, financiering en organieke plaats is het Jeugd Bestuur al druk aan de weg aan het timmeren. Vooralsnog met 3 werkgroepen op de terreinen 1/. Het uitbouwen van 1 á 2 provinciaal brede evenementen voor jeugdverenigingen. 2 Het verlenen van assistentie aan (verenigingen met) jeugd. 3. Het doen van wetenschappelijk onderzoek en voorstellen van oplossingen die een teloorgang van carnavalstradities bij de jeugd voorkomen. Ondertussen is dit jonge bestuur zich al flink aan het profileren. Interesse om je aan te sluiten of samen te werken? Neem contact op met de secretaris Vicky Kitzen. ( secretaris@jeugdBCL-Limburg.nl  )

BCL Treffen

23 en 24 november 2019 zullen de Plaggenhouwers uit Grubbenvorst onze gastheer zijn.

Zij zullen een grandioos programma verzorgen, waarin de gasten op een unieke manier de tradities rond de Gekken moandaag kunnen ervaren. Limburgse Cultuur met een hoofdletter! Maar vooral ook ruimte voor plezier zoals dat wordt beleefd onder gelijken. Broeders in de vastelaovend die altijd weer uitkijken naar dit treffen, dat wordt gezien als een van de hoogtepunten in het seizoen van die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het Carnaval. Samen staan wij voor de mooie Limburgse Tradities.
Het BCL-Carnavalstreffen wordt georganiseerd om de aangesloten verenigingen in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten waardoor men in staat wordt gesteld tot het leggen van waardevolle vriendschapsbanden. Bovendien zijn de deelnemende verenigingen in de gelegenheid te tonen op welke wijze men Vastelaovend viert in de verschillende regio’s. Het is voor de organiserende vereniging een uitstekende gelegenheid zich aan de bevolking te presenteren anders dan met de Vastelaovend. Voor onze leden juist een uniek feest dat zijn weerga niet kent. Een verbroederingsfeest pur sang!
Het Carnavalstreffen wordt altijd gehouden op de 2e zondag na de 11e van de 11e, ook als de 11e van de 11e op een zaterdag of zondag valt. Het treffen vindt plaats in een jaarlijkse cyclus van Noord-, Midden- en Zuid- Limburg.

 • JAAR DATUM DISTRICT
  2021 20 & 21 November Zuid
  2022 19 & 20 November Noord
  2023 25 & 26 November Midden
  2024 23 & 24 November Zuid
  2025 22 & 23 November Noord
  2026 21 & 22 November Midden
  2027 20 & 21 November Zuid
  2028 25 & 26 November Noord

  De sfeerproeven stuur ons een e-mail

 • De Steek

  Stacks Image 126343

  De steek, zoals het pronkstuk van de BCL heet, is niet alleen een grote prinsenmuts die bedoeld is als wisselbokaal voor de organisator van het BCL-treffen. Het is ook een waar kunstwerk, met een aantal elementen waar een diepere gedachte achter zit. Deze gedachten zijn in dit artikel uitgewerkt.
  De grote steek stelt de BCL voor, de kleinere steekjes staan voor de aangesloten verenigingen. De BCL overkoepelt de aangesloten verenigingen, zoals te zien is in het kunstwerk. Er is zeer bewust gekozen om de grote steek te laten dragen door zes kleinere steken. Het aantal zes is deelbaar door drie. Drie is het aantal regio’s waaruit de BCL bestaat, waardoor iedere regio dus gelijk is vertegenwoordigd in het kunstwerk.
  Het glas waarop de steek staat heeft aan de achterkant een gekartelde vorm. Samen met een overstekende kleine steek, moet dit de suggestie wekken dat de zes kleine steekjes niet het einde zijn. Met een beetje inlevingsvermogen kan men hier een hele rij aan toevoegen, waardoor het lijkt alsof iedere vereniging aanwezig is.
  Het logo van de BCL is prominent aanwezig op de grote steek. Op de kleine steekjes onder de grote steek is echter bewust geen logo geplaatst, maar is in plaats van een logo een leeg embleem gelaten. De vereniging die het BCL-treffen organiseert en dus de Steek een jaar lang in bezit heeft, kan op deze plek haar eigen logo indenken.
  Het Steekske is een blijvende herinnering die de organiserende vereniging van het BCL-treffen ontvangt. Het steekske is, net als de grote steek, geplaatst op het bijzondere glas en leunt op een plattegrondje van Limburg, waarin de letters BCL te zien zijn.
  De stok waarop het mutsje leunt, heeft, niet geheel toevallig, een driehoekige vorm. Ook deze vorm staat weer symbool voor de drie regio’s van de BCL. Ook zitten er aan de stok, drie veren geplakt. Ook deze veren staan symbool voor de regio’s Noord, Midden en Zuid.
  In de kleine steek is een jaartal gegraveerd. Dit jaartal staat voor het jaar waarin het BCL-treffen is georganiseerd door de desbetreffende carnavalsvereniging, waardoor de vereniging altijd herinnert zal worden aan het organiseren van het feest.

  Historie

  Stacks Image 124114
  De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg heeft ongeveer 165 aangesloten verenigingen en is opgericht op 18 januari 1965. De BCL heeft als doelstelling het in standhouden van de carnavalscultuur door middel van:
  • Contacten onderhouden met overheidsinstanties en aanverwante carnavalsbonden.
  • Het promoten van de carnaval bij de verenigingen en andere instanties.
  • De Jeugd in Limburg laten deelnemen aan het begrip carnaval.
  • Het organiseren of deelnemen aan carnavalsbijeenkomsten of manifestaties. (BCL Carnavalstreffen, JeugdPrinsentreffen, Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival).
  • Leden bijstaan in juridische en fiscale aangelegenheden.
  • Het beheren van bondsordes voor jubilerende leden van aangesloten verenigingen,
  • De BCL wordt geleid door het dagelijks bestuur, aangevuld met het bondsbestuurders die per district zorgen voor de bezoeken aan de diverse verenigingen.
  De BCL vertegenwoordigt zijn leden bij de NEG, de Närrische Europäïsche Gemeinschaft, een samenwerkingsverband van zeven Europese landen.
  Meer informatie over de NEG is te vinden op: www.naerrische-europaeische-gemeinschaft.org
  Het eerste bestuur van de BCL:
  Stacks Image p123140_n14
  Contact

  Wilt u graag meer informatie over de Bond Carnavalsverenigingen Limburg neem dan contact op met onze secretaris Bert Kitzen.


  Heeft u vragen over de website?
  Dan kunt u terecht bij de redacteurs Hubert Schunken of Bert Kitzen.
  Bereikbaar via: 
  secretaris@bcl-limburg.nl 06-34200053 of hschunken@bcl-limburg.nl 

  Heeft u vragen betreffende Corona:
  coronavragen@bcl-limburg.nl

  Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend, Vragen?

  BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.