Foto’s BCL-Carnavals treffen 2019 online

De foto’s van het afgelopen BCL-Carnavalstreffen te Geleen staan online. Met dank aan onze ‘BCL Hof-fotograaf Roger Huntjens’.

U vindt ze hier:

BCL Treffen https://photos.app.goo.gl/sjb3iV7eLEDfLT91A

BCL Jeugdtreffen https://photos.app.goo.gl/msft6CBT8pXuX3yZ6


laat meer nieuws zien

BCL-Limburg op Facebook

 • Districtsvergadering BCL 26 April 2021

  Vanwege corona worden de drie districtsvergaderingen dit jaar gebundeld in één digitale vergadering voor alle drie de districten via MS Teams. Tijdens deze vergadering zal onder andere worden stil gestaan bij de nieuwe verenigingswetgeving, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Alle lid-verenigingen van de BCL worden binnenkort via het secretariaat uitgenodigd om deel te nemen.

  Via MS TeamsMaandag 26 april 2021 om 19:30 UTC+02

 • Ként en wilt geer os helpe? 

  Veer zeen op zeugk nao de missende sjtökskes in ozze lies. Van veul (jeug)vastelaovesvereiniginge höbbe veer kontakgegaeves verzameld. Toch misse veer d’r vas en zeker nog ein aantal. 

  Wét geer nog ein jeugvastelaovesvereiniging, of ein vereiniging met ein jeugaafdeiling? Laot ‘t os weite in ein reaksie of privé-berich. Dan kénne veer ozze lies compleet make en eventueel ins kontak opnaeme!

 • Orde aanvragen

  Een ledenorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Gewoon lid”. (Joekskapel, Muziekkapel, Jeugdcarnaval of iets dergelijks) Download

  Een dienstorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Raad van elf, Adjudant, Nar, Ceremoniemeester, Bestuur) Download

  Grootorde Een grootorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Dagelijks bestuur, Vorst, President) Download

  Orde van verdiensten Een orde van verdiensten kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Verdienstelijk persoon voor de gemeenschap” Download

 • Leef Vastelaovensvrung,

  Met pijn in het hart, maar ervan overtuigd dat er een zorgvuldige afweging gemaakt is, hebben wij, voorzitters van de Limburgse carnavalsbond BCL en de vereniging
  SLV, kennisgenomen van het besluit van de voorzitters van de Limburgse Veiligheidsregio s om in het vastelaovesseizoen 2020-2021 geen vergunningsplichtige carnavalsactiviteiten toe te staan.

  Zij motiveren hun besluit als volgt: Carnaval is een mooie traditie en een gezellig feest van verbinding en verbroedering waar juist nu veel behoefte aan is. Wij zijn echter van mening dat op een verantwoorde en veilige wijze carnaval vieren, passend binnen de geldende kaders en maatregelen, op dit moment niet mogelijk is. De kaders en richtlijnen van evenementen zoals deze nu gelden in combinatie met de wijze waarop Carnaval traditioneel gevierd wordt, maken dat organisaties daar moeilijk aan kunnen voldoen. Indien deze evenementen toch doorgang zouden vinden, zijn de risico s voor de openbare orde en de publieke gezondheid onaanvaardbaar groot.

  Wij kunnen deze denkwijze goed volgen en sluiten ons aan bij de conclusie van de Veiligheidsregio’s. Voor ons staat voorop datje van de vastelaovend beter moet worden en niet ziek. En ook bij ons staat veiligheid voorop.
  Het staat buiten kijf dat Vastelaovend 2021 zal plaatsvinden.

  Carnaval is immers een tijdsgewricht. Vastelaovend is een gevoel dat wij Limburgers niet alleen in onze genen hebben maar ook uitdrukkelijk bij onze eigen Limburgse cultuur hoort.

  Vastelaovendvierend Limburg zal in 2021 een klein, intiem en spontaan gebeuren zijn, waar we - in alle opzichten - nog lang aan zullen terugdenkenVastelaovend same! Vandaag, morgen en tot in lengte van jaren.

  Wij groeten met een driewerf Alaaf! Allewiel! Sjregkedek!

  Raymond Vlecken, President SLV Jos Hessels, Voorzitter BCL

  PDF Brief voorzitters Limburgse veiligheidsregio's Carnaval & PDF Brief BCL-SLV carnaval 2021


 • Persbericht BCL carnavalstreffen 2020 uitgesteld naar 2021.

  Het BCL bestuur en de Veldjmuus hebben gezamenlijk besloten het BCL carnavalstreffen in 2020 niet door te laten gaan.
  Door de social distancing maatregelen in verband met het coronavirus is het onmogelijk om de vele verenigingen die het jaarlijkse BCL carnavalstreffenbezoeken, in de Oranjerie te verwelkomen op 21 en 22 november 2020.
  In goed onderling overleg is besloten dat de Veldjmuus de organisatie voor het BCL carnavalstreffen 2021 opnieuw voor haar rekening neemt. Het treffen zal plaats vinden in de Oranjerie te Roermond en wel voor de jeugd op zaterdag 20 en het groot BCL carnavalstreffen op zondag 21 november 2021.
  Namens het bestuur van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg.

 • Orde aanvragen

  Een ledenorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Gewoon lid”. (Joekskapel, Muziekkapel, Jeugdcarnaval of iets dergelijks) Download

  Een dienstorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Raad van elf, Adjudant, Nar, Ceremoniemeester, Bestuur) Download

  Grootorde Een grootorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Dagelijks bestuur, Vorst, President) Download

  Orde van verdiensten Een orde van verdiensten kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Verdienstelijk persoon voor de gemeenschap” Download

 • De Carnavalist

  Tijdens de jaarvergadering is Jos Hessels door de algemene ledenvergadering officieel bevestigd als nieuwe voorzitter van de BCL. De BCL is met haar 165 aangesloten Carnavalsverenigingen de grootste in de Benelux. De BCL staat met haar leden voor de vastelaovend van stad tot dorp, voor groot en klein, voor jong en oud. Zij ontwikkelt zich gestaag met een JeugdBestuur, met actieve districten en een groeiend ledenaantal. Onder leiding van Jos transformeert de BCL zich tot verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse vastelaovend. Zo komt er uitbreiding van Jongerenactiviteiten, ontwikkeling tot vraagbaak en deelpunt van ervaringen. De BCL staat een verdere groei voor ogen en zal vasthouden aan tradities. Ook zal de BCL bijdragen aan waardering voor hen die onze vastelaovend dragen en een periodieke prijs uitreiken aan een bekende en geliefde carnavalist. ‘De elite voorbij: Aan unne gewone Limburgse mins!’ Daarmee bedoelen we geen hoogwaardigheidsbekleders die Limburg bezoeken in de carnavalstijd, maar mensen eren die veel betekenen voor onze carnaval. Deze prijs ’De Carnavalist’ zal de eerste keer worden uitgereikt aan Lex Uiting. Het hoeft geen betoog wat deze sympathieke Lex heeft bereikt aan waardering voor het carnaval met zijn hit ‘Nao ut zuuje’. De clip van Lex was een sieraad voor onze Carnaval, binnen en buiten Limburg en draagt bij aan een juist beeld over onze vastelaovend. Op 18 janauari 2020 zal deze prijs (een uniek kunstwerk van de Geleense Kunstenaar Armand Mathijs) tijdens het 5×11-jarig jubileum van de BCL te Ool worden uitgereikt.We zijn weer goed op weg naar 11-11!

  Op de oorkonde is te lezen:

  Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend

  Oorkonde De Carnavalist Uitgereikt aan Lex Uiting Venloneer, Limburger, Carnavalist.

  Omdat hij de Limburgse Vastelaovend in zijn volle breedte vertegenwoordigt en uitdraagt. Omdat hij persoonlijk een grote bijdrage heeft geleverd aan de beleving van onze carnaval in en buiten Limburg, zoals dat door Limburgse Carnavalisten wordt herkend en erkend.

  Ondertekend door secretaris Bert Kitzen & Voorzitter Jos Hessels

  Meer informatie over onze evenementen 


Districtsvergadering BCL 26 April 2021

april 2021 Filed in: Vergadering

Vanwege corona worden de drie districtsvergaderingen dit jaar gebundeld in één digitale vergadering voor alle drie de districten via MS Teams. Tijdens deze vergadering zal onder andere worden stil gestaan bij de nieuwe verenigingswetgeving, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Alle lid-verenigingen van de BCL worden binnenkort via het secretariaat uitgenodigd om deel te nemen.

Via MS TeamsMaandag 26 april 2021 om 19:30 UTC+02

Stacks Image 126411_3

BCL Leden
De BCL bestaat bij de gratie van haar leden. Er zijn actueel 170 carnavals-verenigingen aangesloten bij de Limburgse bond. Verreweg de meeste zijn afkomstig uit de eigen provincie, doch zijn er ook enkele verenigingen van elders lid. De bond profileert zich als verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend. Zij behartigt de belangen van het georganiseerde carnaval. Zij doet dat in het bijzonder voor de volgende verenigingen: BCL-ledenlijst

Onderstaand treft u een overzicht van de documenten die voor u als vereniging belangrijk zijn. Momenteel bevinden wij ons in een transitie naar een meer dienstverlenende instelling. In dat kader kunt u binnenkort veel nieuws verwachten. Nieuwe statuten en reglementen. De documenten op deze pagina zullen in de komende maanden ook onderhanden worden genomen

BCL-ledenlijst
BCL Statuten
BCL Huishoudelijk Reglement
Protocol Bondsonderscheidingen
Aanvraag BCL Bondsonderscheiding
BCL nieuwe leden formulier
Reglement BCL Carnavalstreffen

Aanvragen

Ledenorde
Een ledenorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Gewoon lid”. (Joekskapel, Muziekkapel, Jeugdcarnaval of iets dergelijks) Download
Dienstorde
Een dienstorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Raad van elf, Adjudant, Nar, Ceremoniemeester, Bestuur) Download
Grootorde
Een grootorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Dagelijks bestuur, Vorst, President) Download
Orde van verdiensten
Een orde van verdiensten kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Verdienstelijk persoon voor de gemeenschap” Download

Bestuur
Het bondsbestuur voert de besluiten uit die worden vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. De dagelijkse leiding is in handen van het Dagelijks Bestuur. Het bondsbestuur heeft een beleidsvormende en uitvoerende taak op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies. De BCL-Limburg is bestuurlijk opgedeeld in drie districten; zuid, midden en noord.
Het bondsbestuur bestaat, zonder uitzondering, uit vrijwilligers en is als volgt samengesteld:

 • Voorzitter
  Jos Hessels, in het dagelijks leven Burgemeester van de gemeente Echt-Susteren. Oud Statenlid en voormalig lid 2e kamer. Carnavalist in hart en nieren en was al 11 jaar senator van de BCL.

  Image
 • Penningmeester
  Hennie Boks, gepensioneerd leraar, 33 jaar lid van vv de Uule, waarvan voorzitter en penningmeester. Vrijwilliger in diverse verenigingen. Sedert 2015 Bondsbestuurder en vanaf 2018 penningmeester

  Image
 • Voorzitter Noord
  William Joosten. In het dagelijks leven werkzaam in de financiële sector, BCL- bestuurder sedert 2015. Oud prins en bestuurslid Dörper Kuus.

  Image
 • Voorzitter Midden
  Chris Aubert, In het dagelijks leven werkzaam. Sedert 1994 BCL-bestuurder, Voorzitter BCL Jeugd. Afgevaardigde Neg-Jugend. 37 jaar lid vv. De Kaketoes. 26 jaar lid DB SRV.

  Image
 • Voorzitter Zuid
  Marc Kompier, werkzaam in de wegenbouw. Al sinds jonge leeftijd actief bij verenigingen. Lid van vv de Sjoutvotte, alwaar diverse bestuurstaken. Heeft Jeugd en carnaval hoog in het vaandel staan. Gestart bij het Jeugdbestuur en sinds 2018 bondsbestuurder.

  Image
 • Cris Hinssen, bondsbestuurder sedert 2008, oud secretaris BCL. Behartigt aanvragen Bondsonderscheidingen en oorkondes, redactie website. Tijdelijk vervangend secretaris

  Image
 • John Timmermans, Bondsbestuurder sedert 2017. lid van div commissies en lid Jeugdbestuur.

  Image
 • Peter van Looijen, Bondsbestuurder sedert 2018, lid Commissie Bondsonderscheidingen.

  Image
 • José Zaeijen,
  Bondsbestuurder sedert 2005.

  Image
 • Rob L’Espoir, Bondsbestuurder sedert 2014. Lid jeugdbestuur en doet het Beheer van de BCL- Materialen.

  Image
 • Lei Soudant,
  Bondsbestuurder sedert 2015.

  Image
 • Roger Huntjens, Bondsbestuurder sedert 2017. Lid P.R. commissie, fotografie en redactie Vastelaoves Same.

  Image
 • Anja Thehu-Mulder, Bonds- bestuurder sedert 2018. Lid commissie Senatoren.

  Image
 • Hubert Schunken,
  Bondsbestuurder sedert 2019, Beheerder Website

  Image
 • Jacques Gigase, Bondsbestuurder sedert 1999 . Beheer, redactie en uitgave van Vastelaovend Same, PR-functionaris.
  Oud gediende die naast het actief onderhouden van contacten met sponsoren ook met regelmaat assisteert bij uitreikingen in district Zuid.

  Image
 • Districtbestuurders Noord

  • John Timmermans Bestuurder
  • Peter van Looijen Bestuurder
  • Chris Hinssen Bestuurder
  • William Joosten Voortzitter

  Districtbestuurders Midden

  • José Zaeijen Bestuurder
  • Chris Aubert Voorzitter
  • Rob L’Espoir Bestuurder
  • Leo Soudant Bestuurder

  Districtbestuurders Zuid


  • Hubert Schunken Bestuurder beheer website
  • Jacques Gigase PR en Vastelaovend Same
  • Roger Huntjens Bestuurder
  • Anja Thehu-mulder Bestuurder
  • Marc Kompier Voorzitter
 • Beschermheer
  Het is een traditie dat de Gouverneur, Commissaris van de Koning in de provincie Limburg, de beschermheer is van de Bond van Carnavalsverenigingen Limburg. Op dit moment is dat Drs. Th.J.F.M. Bovens. Hij is benoemd op 18 november 2012.
  De beschermheer probeert jaarlijks aanwezig te zijn bij het BCL-Treffen. Dankzij zijn wakend oog wordt er ieder jaar opnieuw weer uitbundig carnaval gevierd in de provincie. De beschermheer is zelf ook een actieve carnavalist.

 • Ereleden


  • Dhr. F. Berden
  • Mevr. H.M. Bremmers
  • Dhr. J.G.M.L. Erkens
  • Dhr. F. Hellebrand
  • Drs. Th.C.J. Franssen
  • Dhr. R.M.J.E. Heltzel
  • Mevr. C. Poels
  • Dhr. J.G.M.L. Rutzerfeld
  • Dhr. M. Starmans
  • Dhr. H te Locke
  • Dhr. T. Theelen
  • Dhr. Th.C.J. Verheijen
  • Dhr. T. Verstraeten
  • Dhr. W.J.C. Walter
  • Dhr. L.M.J. WerryJeugd bestuur BCL-Limburg

Het Jeugd Bestuur is de jongste loot aan de takken van de BCL-Limburg. Binnen een periode van 5 jaar moet deze afdeling volledig zijn ingebed in de organisatie. Tegelijk met het uitvinden van haar positie, financiering en organieke plaats is het Jeugd Bestuur al druk aan de weg aan het timmeren. Vooralsnog met 3 werkgroepen op de terreinen.

 1. Het uitbouwen van 1 á 2 provinciaal brede evenementen voor jeugdverenigingen.
 2. Het verlenen van assistentie aan (verenigingen met) jeugd.
 3. Het doen van wetenschappelijk onderzoek en voorstellen van oplossingen die een teloorgang van carnavalstradities bij de jeugd voorkomen.

Ondertussen is dit jonge bestuur zich al flink aan het profileren. Interesse om je aan te sluiten of samen te werken? Neem contact op met de secretaris Vicky Kitzen. (jeugd@BCL-Limburg.nl)

Image
History
Image

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg heeft ongeveer 165 aangesloten verenigingen en is opgericht op 18 januari 1965. De BCL heeft als doelstelling het in standhouden van de carnavalscultuur door middel van:

 • Contacten onderhouden met overheidsinstanties en aanverwante carnavalsbonden.
 • Het promoten van de carnaval bij de verenigingen en andere instanties.
 • De Jeugd in Limburg laten deelnemen aan het begrip carnaval.
 • Het organiseren of deelnemen aan carnavalsbijeenkomsten of manifestaties. (BCL Carnavalstreffen, JeugdPrinsentreffen, Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival).
 • Leden bijstaan in juridische en fiscale aangelegenheden.
 • Het beheren van bondsordes voor jubilerende leden van aangesloten verenigingen,
 • De BCL wordt geleid door het dagelijks bestuur, aangevuld met het bondsbestuurders die per district zorgen voor de bezoeken aan de diverse verenigingen.
De BCL vertegenwoordigt zijn leden bij de NEG, de Närrische Europäïsche Gemeinschaft, een samenwerkingsverband van zeven Europese landen.
Meer informatie over de NEG is te vinden op: www.naerrische-europaeische-gemeinschaft.org

Image
Sponsoren
Stacks Image 9
Contact

Wilt u graag meer informatie over de Bond Carnavalsverenigingen Limburg neem dan contact op met onze secretaris.


Heeft u vragen over de website?
Dan kunt u terecht bij de redacteurs Hubert Schunken of de secretaris.
Bereikbaar via: 
secretaris@bcl-limburg.nl  of hschunken@bcl-limburg.nl 
Heeft u vragen betreffende Corona:
coronavragen@bcl-limburg.nl

Adres: Hoogstraat 53 5986AA Beringe

Bezoek onze Facebook pagina's

Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend, Vragen?

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.