BCL vergadering druk bezocht.

Geschreven door: | |

De installatievergadering van de nieuwe voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen Limburg Robert Housmans werd druk bezocht. Een unanieme stemming viel hem te beurt. Dit was ook de vergadering van het afscheid van José Zaeijen die na jarenlang regiobestuurder te zijn geweest een punt zetten achter haar bestuursperiode. José kreeg naast een boeket bloemen ook de titel mee van ‘Lid van verdienste’. Roel Dijkstra werd benoemd tot commissaris district midden. Vicky Kitzen deed als voorzitter van de jeugd onder de vlag van de BCL een klemmend beroep om jeugdige bestuurders t.b.v. het bondswerk en het behoud van ons cultureel erfgoed. Elk district moet minstens een jeugdige bestuurder benoemen. De Samenwerkend Limburgse Vastelaovesverenigjngen SLV was met een afvaardiging aanwezig om de kersverse voorzitter Robert Housmans te feliciteren. Er was nog meer, de Kwekkerte Boekoel deden een oproep om samen met de BCL, provincie en gemeenten te zoeken naar hallen om vastelaoveswagens te bouwen en te stallen. De Swenskes riepen de verenigingen op óm deel te nemen aan het BCL treffen in november a.s. De knaller van de avond was wel de mededeling dat er een BCL treffen in Groningen wordt overwogen. Met een vastelaovestrein zullen de deelnemers naar het hoge noorden trekken. De uitdaging meer dan waard om een en ander in de steigers te zetten. De verenigingen werd nog verzocht om tijdig medailles aan te vragen t.b.v. jubilea enz. Ook worden nog deelnemers gezocht voor het BCL treffen te organiseren in de komende jaren. Dat de BCL op zoek is naar enkele nieuwe bestuurders waaronder jeugdige behoeft geen betoog. Kun jij je vrouwtje of mannetje staan in onze BCL, meld je dan aan bij een van de district-voorzitters of bij de jeugdvoorzitter.

Foto’s Roger Huntjens

Wie of wat is de BCL

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg heeft ongeveer 165 aangesloten verenigingen en is opgericht op 18 januari 1965. De BCL heeft als doelstelling het in standhouden van de carnavalscultuur door middel van:

  • Contacten onderhouden met overheidsinstanties en aanverwante carnavalsbonden.
  • Het promoten van de carnaval bij de verenigingen en andere instanties.
  • De Jeugd in Limburg laten deelnemen aan het begrip carnaval.
  • Het organiseren of deelnemen aan carnavalsbijeenkomsten of manifestaties. (BCL Carnavalstreffen, JeugdPrinsentreffen, Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival).
  • Leden bijstaan in juridische en fiscale aangelegenheden.
  • Het beheren van bondsordes voor jubilerende leden van aangesloten verenigingen,
  • De BCL wordt geleid door het dagelijks bestuur, aangevuld met het bondsbestuurders die per district zorgen voor de bezoeken aan de diverse verenigingen.

De BCL vertegenwoordigt zijn leden bij de NEG, de Närrische Europäïsche Gemeinschaft, een samenwerkingsverband van zeven Europese landen. Meer informatie over de NEG is te vinden op: www.naerrische-europaeische-gemeinschaft.org


Beschermheer Emile Roemer

Vandaag heeft Theo Bovens zijn taak als beschermheer van de BCL en SLV op het gouvernement overgedragen aan gouverneur Emile Roemer die zich nu de beschermheer van de Limburgse vasteloavend mag noemen. Een afvaardiging van de BCL ,SLV en de Blauw Sjuut waren bij deze mooie ceremonie aanwezig.

Sjweikese organiseert BCL-treffe 2022

Sjweikese organiseert BCL-treffe 2022 Al 2x moch 't neet zo zeen. Al twee keer sjtonge de Veldjmuus helemaol klaor om veur Limburg ein prachtig fees te hauwte. Jaomer genog waar 't de Veldjmuus neet gegund door de wel bekende raeje. Wat mot 't ongeluifelik zoer zeen gewaes veur ozze vrunj oet Remunj om 2 jaor achter mekaar hun energie in rouk te zeen opgaon. Toch wille veer de Veldjmuus bedanke veur hun inzat en veur 't behoud van ozze Limburgse cultuur. "Luuj van de Veldjmuus, geer zeet klasse!” In 2022 gaon veer es Sjwenskes oet Sjweikese 't sjoone treffe vorm gaeve. 'T wurt ein groot sjpektakel. Op vriedig 18-11 zal ein van Nederlands bèste coverbands 't podium betraeje. Anderkovver zal de tent dan oppe kop komme zètte. Op zaoterdig 19-11 is 't de beurt aan de grondjlègger van de Limburgse coverbands. De Janse Bagge Bend zal net es vreuger de tent oppe kop dreeje. Zondig 20-11 zal 't traditionele BCL treffen zeen. Nao eine sjoone optoch door 't meist noordelijke bergdörp van Nederland zulle veer aansjleetend der ein ech Limburgs feeske van make. 'T belaof ein top weekend te waere. Laote veer haupe dat veer Corona ein bietje onger controle kriege en dat veer weer kènne en maoge feeste. Houd dees pagina good in de gate. Hiej zulle veer 't lètste nuuts deile mit uch. Veer zeen os in november!

kaarten via: https://bit.ly/kaartenBCLSjweikese

Sponsoren
Contact

Wilt u graag meer informatie over de Bond Carnavalsverenigingen Limburg neem dan contact op met onze secretaris.


Bereikbaar via: 
secretaris@bcl-limburg.nl
BCL Limburg
Adres: Hoogstraat 53
5986AA Beringe

RSIN 8164.56.793
KvK Zuid-Limburg 40175004

Beleidsplan Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL)


Bezoek onze Facebook pagina's………

Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend, Vragen?

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.