Beeldhouwer Armand Mathijs

Geschreven door: | |

“De carnavalist is een nieuwe vastelaoves- prijs. Het is een prijs - die naast een bronzen beeldje en een medaille vooral bestaat uit eeuwige roem in de Limburgse vastelaoves- wereld - die driejaarlijks wordt uitgereikt aan een vrouw of man, die de Limburgse vastelaovend in zijn volle breedte vertegen- woordigt, persoonlijk een grote bijdrage heeft geleverd aan de beleving van ons carnaval en die door Limburgse carnavalisten ook als zodanig wordt ervaren.”

De Carnavalist is daarmee een verbreding van de bestaande carnavalsprijzen naar de gewone carnavalsvierder, die niet alleen bekend en beroemd is, maar zelf tijdens het Hoogfeest van de Humor tussen het vastela- ovend vierend volk te vinden is. Het bronzen beeld en de medaille zijn vervaardigd door de Geleense kunstenaar Armand Mathijs. Afgestudeerd aan het Hoger Provinciaal Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt (B) en vanaf 1980) is hij ook gefocust op Restauratie van met name natuursteen elementen in oude gebouwen. Sinds de restauratiewerk c.q. nieuw uitgevoerd werk (Randornamenten timpaan) aan het Stadhuis van Maastricht mag hij zich officieel “Restau- ratie-beeldhouwer” noemen.Vroeger heette dit bouwbeeldhouwer. Sindsdien worden omliggende Limburgse steden/gemeenten via de rijksdienst naar hem verwezen voor een adequaat advies of aanpak. In gezellig onderhoud vertelde Armand dat hij de laatste jaren zich vooral had gespe cialiseerd in technieken die ten doel staan ter instandhouden en restaureren van historische momenten onderhoud.“Mijn oorspronkelijke vakkundigheid gecombi- neerd met de nieuwe technologie heeft mij altijd geïnspireerd tot creatieve oplossingen bij het uitbeelden van mijn gedachten.” “Zo heb ik hier kort in de buurt een nieuw eigen Christoffelbeeld geplaatst in opdracht van de eigenaar in 2018 aan de gevel van Hotel Roermond.”

In zijn woonplaats te Geleen heeft hij de Creyghton - mozaïeken gerestaureerd, die vroeger de kapel sierde in het Barbara- ziekenhuis Geleen. Deze mozaïeken zijn gemaakt in 1965 door de nu 86 jarige Patrick Creyghton geboren in Nijmegen en nu wonend in Maastricht. Bij de sloop werkzaamheden konden deze prachtige mozaïeken gered worden. Armand heeft zó vakkundig gerestaureerd dat ze herplaatst konden worden in Geleen in het winkelcen- trum van Geleen. Het stichtingsbestuur van de Kruiswegstaties en de begraafplaats ‘Kapel in’t Zand’ in Roermond deden ook een beroep op hem om enige Rijksmonumenten te restaureren. Na het inbrengen van het restauratieplan heeft hij deze werkzaamheden mogen uitvoeren. En nu nog wordt hij regelmatig geraadpleegd door de vrijwilligers die toezicht houden op het Kruiswegpark in Roermond. Rijksmonumenten zijn belangrijke monumenten en hebben ook een status die afwijkt van andere monumenten. Belangrijk bij deze monumenten is dat het restauratiewerk degelijk en volgens de regels wordt uitge- voerd. Er is dus een degelijke controle op wie het uitvoert, hoe het gebeurd en welke materialen worden aangewend....

Komende jaren zullen wij beeldhouwer Armand Mathijs drie-jaarlijks ontmoeten bij de uitreiking van “ de Carnavalist”. Een perfecte gelegenheid om in “ Vastelaovend Same” U uitvoerig te informeren over deze veelzijdige kunstenaar.

Wie of wat is de BCL

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg heeft ongeveer 165 aangesloten verenigingen en is opgericht op 18 januari 1965. De BCL heeft als doelstelling het in standhouden van de carnavalscultuur door middel van:

  • Contacten onderhouden met overheidsinstanties en aanverwante carnavalsbonden.
  • Het promoten van de carnaval bij de verenigingen en andere instanties.
  • De Jeugd in Limburg laten deelnemen aan het begrip carnaval.
  • Het organiseren of deelnemen aan carnavalsbijeenkomsten of manifestaties. (BCL Carnavalstreffen, JeugdPrinsentreffen, Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival).
  • Leden bijstaan in juridische en fiscale aangelegenheden.
  • Het beheren van bondsordes voor jubilerende leden van aangesloten verenigingen,
  • De BCL wordt geleid door het dagelijks bestuur, aangevuld met het bondsbestuurders die per district zorgen voor de bezoeken aan de diverse verenigingen.

De BCL vertegenwoordigt zijn leden bij de NEG, de Närrische Europäïsche Gemeinschaft, een samenwerkingsverband van zeven Europese landen. Meer informatie over de NEG is te vinden op: www.naerrische-europaeische-gemeinschaft.org


Beschermheer Emile Roemer

Vandaag heeft Theo Bovens zijn taak als beschermheer van de BCL en SLV op het gouvernement overgedragen aan gouverneur Emile Roemer die zich nu de beschermheer van de Limburgse vasteloavend mag noemen. Een afvaardiging van de BCL ,SLV en de Blauw Sjuut waren bij deze mooie ceremonie aanwezig.

BCL Treffen 2022

BCL treffe wat op 18-19 en 20 nov 2022 zal worden gehouden.

Orde Aanvragen

Een ledenorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Gewoon lid”. (Joekskapel, Muziekkapel, Jeugdcarnaval of iets dergelijks) Download

Een dienstorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Raad van elf, Adjudant, Nar, Ceremoniemeester, Bestuur) Download

Grootorde Een grootorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Dagelijks bestuur, Vorst, President) Download

Orde van verdiensten Een orde van verdiensten kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Verdienstelijk persoon voor de gemeenschap” Download


BCL Leden
De BCL bestaat bij de gratie van haar leden. Er zijn actueel 170 carnavals-verenigingen aangesloten bij de Limburgse bond. Verreweg de meeste zijn afkomstig uit de eigen provincie, doch zijn er ook enkele verenigingen van elders lid. De bond profileert zich als verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend. Zij behartigt de belangen van het georganiseerde carnaval. Zij doet dat in het bijzonder voor de volgende verenigingen: BCL-ledenlijst

Onderstaand treft u een overzicht van de documenten die voor u als vereniging belangrijk zijn. Momenteel bevinden wij ons in een transitie naar een meer dienstverlenende instelling. In dat kader kunt u binnenkort veel nieuws verwachten. Nieuwe statuten en reglementen. De documenten op deze pagina zullen in de komende maanden ook onderhanden worden genomen

BCL-ledenlijst
BCL Statuten
BCL Huishoudelijk Reglement
Protocol Bondsonderscheidingen
Aanvraag BCL Bondsonderscheiding
BCL nieuwe leden formulier
Reglement BCL Carnavalstreffen

Sponsoren

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.