Hans te Locke

Geschreven door: | |

Heden ontvingen we het droevige bericht dat onze oud-voorzitter Hans te Locke is overleden. Hans was van 2013-2018 actief als voorzitter bij de BCL. Hans zette zich volledig in voor het behoud van ons Limburgs cultuurgoed “Vastelaovend” en de belangen van de 160 aangesloten carnavalsverenigingen. Voordat Hans bij de BCL voorzitter werd had hij zijn sporen al verdiend als “moelemaeker” bij het Gilde Blauw Sjuut en als bestuurder en oud prins bij C.V. De Vlavreters Welte-Bensroa. Toen Hans in 2018 vanwege z’n gezondheid terug moest treden werd hij door de BCL beschermheer, Gouverneur Theo Bovens, op het provinciehuis benoemd tot erelid bij de BCL en tot “Botschafter” bij de “Närrische Europäische Gemeinschaft” (NEG) voor zijn inzet en verdiensten.

We blijven Hans herinneren als een energieke, betrokken, enthousiaste en doortastende voorzitter. Wij wensen Marice, Janine, Anke en verdere familie veel sterke toe met het verwerken van dit grote verlies.

Leden, Ereleden, Senatoren en Bondsbestuur BCL, Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg

Jos Hessels Voorzitter BCL

Hans te Locke

Geschreven door: | |

Hans te Locke Een nat grijs wolkendek bedekt 10 april de hemel boven ons Limburg op het uur dat de melding komt dat onze vorige Bondsvoorzitter Hans te Locke is overleden. Wij, de BCL-familie is verdrietig, ook carnavalisten en een grote groep andere persoonlijkheden die van hielden en hem bewonderden. In zijn laatste Voorzitter periode wilde hij ondanks lichamelijke moeilijkheden en pijn, toch iedere keer mee op pad. Najaar 2018 maakte hij uiteindelijk bekend dat hij noodgedwongen het Bondsvoorzitterschap diende te beëindigen. Zijn fysieke ongemakken bij het voortbewegen speelden hem parten. Het werd alsmaar moeilijker zonder hulpmiddelen de stabiliteit en het evenwicht te houden. Hij vond zelf dat de tijd gekomen was om de voorzittershamer over te geven aan zijn opvolger (plaats te maken voor zijn opvolger) Momenteel kunnen wij nog niet begrijpen, dat hij, alleen nog een herinnering is. Een herinnering aan:

Zijn op en top verzorgd uiterlijk. Zijn persoonlijke feeling voor de menselijk maat waren zijn drijfveren. Zijn bewonderenswaardige spreuken en citaten welke zijn speeches vulde. Zijn onvergetelijke bijdrage aan de structurele vernieuwing binnen het Carnavalsgebeuren. Zijn nuchtere kijk op zaken waardoor géén overbodige zaken werden ontwikkeld. Zijn vasthoudendheid wanneer het ging om onderhandelen. Zijn energieke inzet voor de gezamenlijke belangen van de aangesloten Bonds-verenigingen. Zijn moeilijke taak om de aangesloten verenigingen op één lijn te krijgen. Zijn persoonlijkheid als man van weinig woorden, maar met een duidelijke koers gefundeerd in sterke eigen waarden.

Ook na zijn “pensionering als Bondsvoorzitter droeg hij de BCL een warm hart toe en bleef hij de ontwikkelingen bij zijn Bond BCL nauwlettend volgen. Natuurlijk zullen wij hem missen en mede namens alle bestuursleden betuigen wij ons respect en dank voor zijn Voorzitterschap en zijn bijdrage aan het verbeteren en behouden van de Limburgse carnaval.

Ons oprecht medeleven gaat naar zijn echtgenote, gezin en naaste familie. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, gezin en naaste familie. Hen wensen wij de kracht zijn dierbare herinneringen te koesteren als een bijzonder persoonlijkheid. Dat hij ruste in vrede.

Zijn blijvende belangstelling voor de Limburgse carnaval in bijzonder de Blauw Sjuut en de BCL.

Wie of wat is de BCL

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg heeft ongeveer 165 aangesloten verenigingen en is opgericht op 18 januari 1965. De BCL heeft als doelstelling het in standhouden van de carnavalscultuur door middel van:

  • Contacten onderhouden met overheidsinstanties en aanverwante carnavalsbonden.
  • Het promoten van de carnaval bij de verenigingen en andere instanties.
  • De Jeugd in Limburg laten deelnemen aan het begrip carnaval.
  • Het organiseren of deelnemen aan carnavalsbijeenkomsten of manifestaties. (BCL Carnavalstreffen, JeugdPrinsentreffen, Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival).
  • Leden bijstaan in juridische en fiscale aangelegenheden.
  • Het beheren van bondsordes voor jubilerende leden van aangesloten verenigingen,
  • De BCL wordt geleid door het dagelijks bestuur, aangevuld met het bondsbestuurders die per district zorgen voor de bezoeken aan de diverse verenigingen.

De BCL vertegenwoordigt zijn leden bij de NEG, de Närrische Europäïsche Gemeinschaft, een samenwerkingsverband van zeven Europese landen. Meer informatie over de NEG is te vinden op: www.naerrische-europaeische-gemeinschaft.org


Beschermheer Emile Roemer

Vandaag heeft Theo Bovens zijn taak als beschermheer van de BCL en SLV op het gouvernement overgedragen aan gouverneur Emile Roemer die zich nu de beschermheer van de Limburgse vasteloavend mag noemen. Een afvaardiging van de BCL ,SLV en de Blauw Sjuut waren bij deze mooie ceremonie aanwezig.

BCL Treffen 2022

BCL treffe wat op 18-19 en 20 nov 2022 zal worden gehouden.

Orde Aanvragen

Een ledenorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Gewoon lid”. (Joekskapel, Muziekkapel, Jeugdcarnaval of iets dergelijks) Download

Een dienstorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Raad van elf, Adjudant, Nar, Ceremoniemeester, Bestuur) Download

Grootorde Een grootorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Dagelijks bestuur, Vorst, President) Download

Orde van verdiensten Een orde van verdiensten kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Verdienstelijk persoon voor de gemeenschap” Download


BCL Leden
De BCL bestaat bij de gratie van haar leden. Er zijn actueel 170 carnavals-verenigingen aangesloten bij de Limburgse bond. Verreweg de meeste zijn afkomstig uit de eigen provincie, doch zijn er ook enkele verenigingen van elders lid. De bond profileert zich als verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend. Zij behartigt de belangen van het georganiseerde carnaval. Zij doet dat in het bijzonder voor de volgende verenigingen: BCL-ledenlijst

Onderstaand treft u een overzicht van de documenten die voor u als vereniging belangrijk zijn. Momenteel bevinden wij ons in een transitie naar een meer dienstverlenende instelling. In dat kader kunt u binnenkort veel nieuws verwachten. Nieuwe statuten en reglementen. De documenten op deze pagina zullen in de komende maanden ook onderhanden worden genomen

BCL-ledenlijst
BCL Statuten
BCL Huishoudelijk Reglement
Protocol Bondsonderscheidingen
Aanvraag BCL Bondsonderscheiding
BCL nieuwe leden formulier
Reglement BCL Carnavalstreffen

Sponsoren

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.