Peter Steps

|

Ik ben Peter Steps geboren op maandag 5 april 1965 in Elsloo (Aelse, t Sjajelaire-riek). In mijn jeugd heb ik Vastelaovend gevierd in dit kerkdorp. Op mijn 23ste veranderde dat toen ik mijn vriendin ontmoette uit de Waereldsjtad Geleen. Vanaf dat moment vierde ik veelal Vastelaovend in de sjtad en niet meer in t sjajelaire dörp. Met deze vriendin, die later mijn vrouw werd, verhuisde ik in 1990 naar Gouda. Vastelaovend werd niet meer gevierd vanaf 11-11, maar begon voor ons pas op de zaterdag voor Vastelaovend tot met de dinsdag. In de jaren dat ik Gouda heb gewoond zijn onze oudste 3 kinderen (Sven ’93, Kjell ’95 en Demi ‘98) geboren. Op de zaterdag voor de Vastelaovend werd de auto volgeladen met voornamelijk Vastelaovendskleding en gingen we op weg naar het zuiden! Ter hoogte van Eindhoven werd L1 opgezocht en werd voluit meegezongen op de liedjes van de Zoepkoel. Eenmaal in Geleen gingen we het feestgedruis in en werden de kinderen meegenomen om hun die Limburgse traditie eigen te maken. Een traditie die wij wilden overbrengen op onze kinderen zoals ook wij daar mee waren opgegroeid. Zo vonden wij ook dat onze kinderen, ondanks dat zij in het ‘westen’ woonde, “plat” moesten “kalle”. Thuis werd plat gekald en als zij hun vriendjes aanspraken ging dat vlekkeloos over in ‘t Hollesj’. Op de vrijdag voor Vastelaovend van 2000 werd in huize Steps besloten dat we naar Limburg gingen verhuizen. Die avond waren we naar een concert geweest van Rowwen Hèze in de schouwburg in Gouda! Een dag later vertrokken we op weg naar het zuiden weer het Vastelaovesgedruis in. Na het sluiten van de Vastelaovend werd op woensdag niet richting Gouda gereden maar gingen we huizen bekijken. In april werd een mooi huis aan de Kloes in Geleen gevonden en in juli hadden we de sleutel van ons nieuwe huis. In 2001 vierden we onze eerste Vastelaovend wonende in Geleen in t Sjoutvotte riek. Al snel leerden we mensen kennen uit de buurt in d’Heremiet. Maar ook aan het schoolplein van onze kinderen werd Vastelaovend besproken. We besloten met een aantal gezinnen een groep vrienden te gaan vormen die zouden meedoen aan de Vastelaovend optochten in Geleen. Wij hadden als ouders een gezamenlijk doel, en dat was een traditie in ere houden en overdragen aan onze kinderen. Het 2e jaar groeiden we uit tot een groep van zo’n 80 man, veelal kinderen. Zo ontstond VVV (vereniging vastelaovesvrunj) de Kloezenaere. Statutionair werd er en ander vastgelegd bij de notaris. Mijn vrouw Lilian was secretaris en ik penningmeester. Naast de tijd die we samen doorbrachten organiseerde ik met nog een aantal mensen van de groep themaweekenden. Ook werd de ieder jaar werd er een bbq georganiseerd. In die jaren was ik ook vrijwilliger voor de Christus Koning kerk aan de Kloes en leidde daar een team vrijwilligers voor het onderhoud rondom de kerk. Het was het 4x11-jarig jubileum van VV de Sjoutvotte dat ik door de toenmalige president Bert Kitzen werd benaderd om toe te treden tot de raad van elf van de Sjoutvotte. Na een jaar te hebben meegelopen nam ik de jeugd voor mijn rekening en een jaar later trad ik toe tot het bestuur van de Sjoutvotte. Vastelaovend zit in onze genen en zo brachten wij dat over op onze kinderen. Kjell werd in 2007 JeugdPrins bij de Sjoutvotte waar Demi 2 jaren als dansmarieke haar danskunsten opvoerde. Net het jaar voor het 5x11-jarige jubileum van VV de Sjoutvotte werd onze oudste in 2014 uitgeroepen tot prins Sven I. Inmiddels was ook ons 4e kind Jorn geboren in 2002 in Geleen. Het jaar na zijn grote broer werd Jorn I uitgeroepen tot Jeugdprins bij de Sjoutvotte. Zo hebben al onze kinderen een schitterende tijd gehad bij VV de Sjoutvotte. Dan is het ook niet vreemd dat wij vaker als trotse ouders de activiteiten van de Sjoutvotte bijwoonden. In 2014 volgde ik Maurice van Duuren op als voorzitter van de Sjoutvotte. Na beëindiging van het seizoen In 2019 heb ik het stokje na 6 jaren overgedragen aan de huidige voorzitter John Reijners. 2 jaren later heb ik besloten na 17 jaren lid te zijn geweest van VV de Sjoutvotte mijn lidmaatschap op te zeggen. Een hele mooie periode bij een prachtige vereniging met vele mooie herinneringen en ervaringen laat ik achter mij. Ik hoop dan ook dat ik dit met veel enthousiasme kan voortzetten als bondsbestuurslid van het BCL. In de jaren dat ik aan de Kluis woonde heb ik mij in meerdere hoedanigheden ingezet voor de wijk. Zo ontstond in 2006 het idee om een Koninginnedagviering op te zetten in de wijk. Met een klein groepje enthousiastelingen hebben we onze ideeën uitgewerkt en heb ik de organisatie van Koninginnedagviering Kluis op me genomen. Op de dag zelf deed ik de presentatie en tussendoor meehelpen achter de bar. Na 10 jaren dit evenement te organiseren heb ik stokje aan andere wijkbewoners overgegeven. Totdat Corona roet in het eten gooide is dit jaarlijks evenement aan de Kloes georganiseerd. Beroepsmatig ben ik werkzaam in de ICT-branche als projectmanager. Vele facetten binnen dit beroep heb ik meegemaakt waarbij ik met een verscheidenheid van klanten en opdrachten te maken heb gehad. Maar nu verheug ik mij enorm, en kan het voor mij niet snel genoeg starten om al mijn ervaring in te gaan zetten voor het BCL. Ik heb er zin in!

Wie of wat is de BCL

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg heeft ongeveer 165 aangesloten verenigingen en is opgericht op 18 januari 1965. De BCL heeft als doelstelling het in standhouden van de carnavalscultuur door middel van:

  • Contacten onderhouden met overheidsinstanties en aanverwante carnavalsbonden.
  • Het promoten van de carnaval bij de verenigingen en andere instanties.
  • De Jeugd in Limburg laten deelnemen aan het begrip carnaval.
  • Het organiseren of deelnemen aan carnavalsbijeenkomsten of manifestaties. (BCL Carnavalstreffen, JeugdPrinsentreffen, Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival).
  • Leden bijstaan in juridische en fiscale aangelegenheden.
  • Het beheren van bondsordes voor jubilerende leden van aangesloten verenigingen,
  • De BCL wordt geleid door het dagelijks bestuur, aangevuld met het bondsbestuurders die per district zorgen voor de bezoeken aan de diverse verenigingen.

De BCL vertegenwoordigt zijn leden bij de NEG, de Närrische Europäïsche Gemeinschaft, een samenwerkingsverband van zeven Europese landen. Meer informatie over de NEG is te vinden op: www.naerrische-europaeische-gemeinschaft.org


Beschermheer Emile Roemer

Vandaag heeft Theo Bovens zijn taak als beschermheer van de BCL en SLV op het gouvernement overgedragen aan gouverneur Emile Roemer die zich nu de beschermheer van de Limburgse vasteloavend mag noemen. Een afvaardiging van de BCL ,SLV en de Blauw Sjuut waren bij deze mooie ceremonie aanwezig.

Sjweikese organiseert BCL-treffe 2022

Sjweikese organiseert BCL-treffe 2022 Al 2x moch 't neet zo zeen. Al twee keer sjtonge de Veldjmuus helemaol klaor om veur Limburg ein prachtig fees te hauwte. Jaomer genog waar 't de Veldjmuus neet gegund door de wel bekende raeje. Wat mot 't ongeluifelik zoer zeen gewaes veur ozze vrunj oet Remunj om 2 jaor achter mekaar hun energie in rouk te zeen opgaon. Toch wille veer de Veldjmuus bedanke veur hun inzat en veur 't behoud van ozze Limburgse cultuur. "Luuj van de Veldjmuus, geer zeet klasse!” In 2022 gaon veer es Sjwenskes oet Sjweikese 't sjoone treffe vorm gaeve. 'T wurt ein groot sjpektakel. Op vriedig 18-11 zal ein van Nederlands bèste coverbands 't podium betraeje. Anderkovver zal de tent dan oppe kop komme zètte. Op zaoterdig 19-11 is 't de beurt aan de grondjlègger van de Limburgse coverbands. De Janse Bagge Bend zal net es vreuger de tent oppe kop dreeje. Zondig 20-11 zal 't traditionele BCL treffen zeen. Nao eine sjoone optoch door 't meist noordelijke bergdörp van Nederland zulle veer aansjleetend der ein ech Limburgs feeske van make. 'T belaof ein top weekend te waere. Laote veer haupe dat veer Corona ein bietje onger controle kriege en dat veer weer kènne en maoge feeste. Houd dees pagina good in de gate. Hiej zulle veer 't lètste nuuts deile mit uch. Veer zeen os in november!

kaarten via: https://bit.ly/kaartenBCLSjweikese

Sponsoren
Contact

Wilt u graag meer informatie over de Bond Carnavalsverenigingen Limburg neem dan contact op met onze secretaris.


Bereikbaar via: 
secretaris@bcl-limburg.nl
BCL Limburg
Adres: Hoogstraat 53
5986AA Beringe

RSIN 8164.56.793
KvK Zuid-Limburg 40175004

Beleidsplan Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL)


Bezoek onze Facebook pagina's………

Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend, Vragen?

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.