Tussenbericht Corona

Geschreven door: | |

van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) en de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) over het carnavalsseizoen 2020/2021.

Naar aanleiding van meerdere vragen om een stellingname van de besturen van de SLV en de BCL over het doorgaan van zittingen, optochten etc. nemen de besturen van beide koepels vooralsnog het volgende standpunt in:

Vastelaovend vindt ook dit seizoen (2020-2021) plaats, net zoals Kerstmis, Aswoensdag en Pasen. Echter op welke manier de Vastelaovend door zal gaan is en blijft op dit moment ongewis. Het is voor de besturen van de BCL en de SLV op dit moment onmogelijk een eenduidig beeld te schetsen van hoe Vastelaovend 2021 eruit zal gaan zien, omdat het verloop van de pandemie voor ons net zo onzeker is als voor de wetenschap, het Rijk en de gemeenten. Daarnaast beslist noch de BCL, noch de SLV, over het doorgaan van evenementen, maar beslissen de (lokale) overheden daarover. De besturen van respectievelijk de BCL en de SLV houden vast aan hun uitgangspunt om niet te gaan speculeren over de inhoud en doorwerking van officiële verklaringen. We constateren, dat er vanuit de carnavalswereld soms verschillend op de pandemie gereageerd wordt. Zowel de BCL als de SLV roepen hun leden nadrukkelijk op om met geduld en terughoudendheid te opereren. Wij gaan er vanuit, dat wij op zijn vroegst in augustus vanuit het Rijk en de lokale overheden enige duidelijkheid kunnen verwachten. De SLV en de BCL inventariseren op dit moment de aan beide bonden gestelde vragen en zullen proberen zo snel als mogelijk deze vragen te beantwoorden met adviezen, scenario’s en modellen. De door SLV en BCL opgerichte taskforce hoopt op korte termijn de eerste beantwoording van gestelde vragen aan de Limburgse carnavalsverenigingen te kunnen leveren. De besturen van de SLV en de BCL, Raymond Vlecken Jos Hessels President SLV Voorzitter BCL

coronavragen@bcl-limburg.nl of info@slv-limburg.nl

Wie of wat is de BCL

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg heeft ongeveer 165 aangesloten verenigingen en is opgericht op 18 januari 1965. De BCL heeft als doelstelling het in standhouden van de carnavalscultuur door middel van:

  • Contacten onderhouden met overheidsinstanties en aanverwante carnavalsbonden.
  • Het promoten van de carnaval bij de verenigingen en andere instanties.
  • De Jeugd in Limburg laten deelnemen aan het begrip carnaval.
  • Het organiseren of deelnemen aan carnavalsbijeenkomsten of manifestaties. (BCL Carnavalstreffen, JeugdPrinsentreffen, Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival).
  • Leden bijstaan in juridische en fiscale aangelegenheden.
  • Het beheren van bondsordes voor jubilerende leden van aangesloten verenigingen,
  • De BCL wordt geleid door het dagelijks bestuur, aangevuld met het bondsbestuurders die per district zorgen voor de bezoeken aan de diverse verenigingen.

De BCL vertegenwoordigt zijn leden bij de NEG, de Närrische Europäïsche Gemeinschaft, een samenwerkingsverband van zeven Europese landen. Meer informatie over de NEG is te vinden op: www.naerrische-europaeische-gemeinschaft.org


Beschermheer Emile Roemer

Vandaag heeft Theo Bovens zijn taak als beschermheer van de BCL en SLV op het gouvernement overgedragen aan gouverneur Emile Roemer die zich nu de beschermheer van de Limburgse vasteloavend mag noemen. Een afvaardiging van de BCL ,SLV en de Blauw Sjuut waren bij deze mooie ceremonie aanwezig.

BCL Treffen 2022

BCL treffe wat op 18-19 en 20 nov 2022 zal worden gehouden.

Orde Aanvragen

Een ledenorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Gewoon lid”. (Joekskapel, Muziekkapel, Jeugdcarnaval of iets dergelijks) Download

Een dienstorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Raad van elf, Adjudant, Nar, Ceremoniemeester, Bestuur) Download

Grootorde Een grootorde kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Lid van de carnavalsvereniging”. (Dagelijks bestuur, Vorst, President) Download

Orde van verdiensten Een orde van verdiensten kan worden aangevraagd voor personen in de functie “Verdienstelijk persoon voor de gemeenschap” Download


BCL Leden
De BCL bestaat bij de gratie van haar leden. Er zijn actueel 170 carnavals-verenigingen aangesloten bij de Limburgse bond. Verreweg de meeste zijn afkomstig uit de eigen provincie, doch zijn er ook enkele verenigingen van elders lid. De bond profileert zich als verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend. Zij behartigt de belangen van het georganiseerde carnaval. Zij doet dat in het bijzonder voor de volgende verenigingen: BCL-ledenlijst

Onderstaand treft u een overzicht van de documenten die voor u als vereniging belangrijk zijn. Momenteel bevinden wij ons in een transitie naar een meer dienstverlenende instelling. In dat kader kunt u binnenkort veel nieuws verwachten. Nieuwe statuten en reglementen. De documenten op deze pagina zullen in de komende maanden ook onderhanden worden genomen

BCL-ledenlijst
BCL Statuten
BCL Huishoudelijk Reglement
Protocol Bondsonderscheidingen
Aanvraag BCL Bondsonderscheiding
BCL nieuwe leden formulier
Reglement BCL Carnavalstreffen

Sponsoren

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.