DE STEEK

Image

De steek, zoals het pronkstuk van de BCL heet, is niet alleen een grote prinsenmuts die bedoeld is als wisselbokaal voor de organisator van het BCL-treffen. Het is ook een waar kunstwerk, met een aantal elementen waar een diepere gedachte achter zit. Deze gedachten zijn in dit artikel uitgewerkt.
De grote steek stelt de BCL voor, de kleinere steekjes staan voor de aangesloten verenigingen. De BCL overkoepelt de aangesloten verenigingen, zoals te zien is in het kunstwerk. Er is zeer bewust gekozen om de grote steek te laten dragen door zes kleinere steken. Het aantal zes is deelbaar door drie. Drie is het aantal regio’s waaruit de BCL bestaat, waardoor iedere regio dus gelijk is vertegenwoordigd in het kunstwerk.
Het glas waarop de steek staat heeft aan de achterkant een gekartelde vorm. Samen met een overstekende kleine steek, moet dit de suggestie wekken dat de zes kleine steekjes niet het einde zijn. Met een beetje inlevingsvermogen kan men hier een hele rij aan toevoegen, waardoor het lijkt alsof iedere vereniging aanwezig is.
Het logo van de BCL is prominent aanwezig op de grote steek. Op de kleine steekjes onder de grote steek is echter bewust geen logo geplaatst, maar is in plaats van een logo een leeg embleem gelaten. De vereniging die het BCL-treffen organiseert en dus de Steek een jaar lang in bezit heeft, kan op deze plek haar eigen logo indenken.
Het Steekske is een blijvende herinnering die de organiserende vereniging van het BCL-treffen ontvangt. Het steekske is, net als de grote steek, geplaatst op het bijzondere glas en leunt op een plattegrondje van Limburg, waarin de letters BCL te zien zijn.
De stok waarop het mutsje leunt, heeft, niet geheel toevallig, een driehoekige vorm. Ook deze vorm staat weer symbool voor de drie regio’s van de BCL. Ook zitten er aan de stok, drie veren geplakt. Ook deze veren staan symbool voor de regio’s Noord, Midden en Zuid.
In de kleine steek is een jaartal gegraveerd. Dit jaartal staat voor het jaar waarin het BCL-treffen is georganiseerd door de desbetreffende carnavalsvereniging, waardoor de vereniging altijd herinnert zal worden aan het organiseren van het feest.

HISTORIE

Image

De Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg heeft ongeveer 165 aangesloten verenigingen en is opgericht op 18 januari 1965. De BCL heeft als doelstelling het in standhouden van de carnavalscultuur door middel van:

  • Contacten onderhouden met overheidsinstanties en aanverwante carnavalsbonden.
  • Het promoten van de carnaval bij de verenigingen en andere instanties.
  • De Jeugd in Limburg laten deelnemen aan het begrip carnaval.
  • Het organiseren of deelnemen aan carnavalsbijeenkomsten of manifestaties. (BCL Carnavalstreffen, JeugdPrinsentreffen, Kinjer Vastelaoves Leedjesfestival).
  • Leden bijstaan in juridische en fiscale aangelegenheden.
  • Het beheren van bondsordes voor jubilerende leden van aangesloten verenigingen,
  • De BCL wordt geleid door het dagelijks bestuur, aangevuld met het bondsbestuurders die per district zorgen voor de bezoeken aan de diverse verenigingen.
De BCL vertegenwoordigt zijn leden bij de NEG, de Närrische Europäïsche Gemeinschaft, een samenwerkingsverband van zeven Europese landen.
Meer informatie over de NEG is te vinden op: www.naerrische-europaeische-gemeinschaft.org
Het eerste bestuur van de BCL:

JEUGD BESTUUR BCL-LIMBURG

Het Jeugd Bestuur is de jongste loot aan de takken van de BCL-Limburg. Binnen een periode van 5 jaar moet deze afdeling volledig zijn ingebed in de organisatie. Tegelijk met het uitvinden van haar positie, financiering en organieke plaats is het Jeugd Bestuur al druk aan de weg aan het timmeren. Vooralsnog met 3 werkgroepen op de terreinen 1/. Het uitbouwen van 1 á 2 provinciaal brede evenementen voor jeugdverenigingen. 2 Het verlenen van assistentie aan (verenigingen met) jeugd. 3. Het doen van wetenschappelijk onderzoek en voorstellen van oplossingen die een teloorgang van carnavalstradities bij de jeugd voorkomen. Ondertussen is dit jonge bestuur zich al flink aan het profileren. Interesse om je aan te sluiten of samen te werken? Neem contact op met de secretaris Vicky Kitzen. ( secretaris@jeugdBCL-Limburg.nl  )

Contact

Wilt u graag meer informatie over de Bond Carnavalsverenigingen Limburg neem dan contact op met onze secretaris Bert Kitzen.


Heeft u vragen over de website?
Dan kunt u terecht bij de redacteurs Hubert Schunken of Bert Kitzen.
Bereikbaar via: 
secretaris@bcl-limburg.nl of hschunken@bcl-limburg.nl  06-34200053

Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend, Vragen?

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.