Bestuur
Het bondsbestuur voert de besluiten uit die worden vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. De dagelijkse leiding is in handen van het Dagelijks Bestuur. Het bondsbestuur heeft een beleidsvormende en uitvoerende taak op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies. De BCL-Limburg is bestuurlijk opgedeeld in drie districten; zuid, midden en noord. Het bondsbestuur bestaat, zonder uitzondering, uit vrijwilligers en is als volgt samengesteld:

Cris

Cris Hinssen

Geschreven door: | Toegevoegd op: | Categorie:

BONDSBESJTUURDER DISTRICT NOORD Cris Hinssen, bondsbesktuurder saer 2008, awt (meer dan 11 jaor) sikretaris BCL. Behartigt aanvraoge Bondsóndersjeidingen en oorkondes, redactie website. afgevaardigde van de NEG. Meermaals óndersjeije mit zeer hoge keuninklikke en vastelaovesóngesjeijinge veur ziën geweldige inzat!