Bestuur
Het bondsbestuur voert de besluiten uit die worden vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. De dagelijkse leiding is in handen van het Dagelijks Bestuur. Het bondsbestuur heeft een beleidsvormende en uitvoerende taak op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies. De BCL-Limburg is bestuurlijk opgedeeld in drie districten; zuid, midden en noord. Het bondsbestuur bestaat, zonder uitzondering, uit vrijwilligers en is als volgt samengesteld:

Hubert

Hubert Schunken

Toegevoegd op: | Categorie:

BONDSBESJTUURDER DISTRICT ZUID Hubert Schunken, BondsbesJtuurder saer 2019, Beheerder Website. Hubert is awt sjtadsprins van Landgraaf (2016) names cv ieëre road de sjweëgelsöppers. Limburger in hart en neere en, bienao vanzelfsjprekend, gek op vastelaovend. In het verleden diverse evenementen georganiseerd wao-onger het Parkstad Leedjes Konkoer (PLK).