Bestuur
Het bondsbestuur voert de besluiten uit die worden vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering. De dagelijkse leiding is in handen van het Dagelijks Bestuur. Het bondsbestuur heeft een beleidsvormende en uitvoerende taak op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies. De BCL-Limburg is bestuurlijk opgedeeld in drie districten; zuid, midden en noord. Het bondsbestuur bestaat, zonder uitzondering, uit vrijwilligers en is als volgt samengesteld:

John Timmermans

Geschreven door: | Toegevoegd op: | Categorie:

SIKRETARIS John Timmermans, Bondsbestuurder saer 2017. Saer 2021 sikretaris van de BCL. Naeve zeen sjwaor taak es sikretaris is John aug nog werkzaam biej ut Watersjap Limburg es Vakspecialist Toezicht en Handhaving. Sinds1988 lid van de Beringse Kuus, vanaf 2014 erelid van de vereniging. En 12 jaar vorst geweest. is hae fractieveurzitter van ut CDA in de gemeinte Peel en Maas en zeer aktief in versjillende vereinigingen wobiej hae meerdere besjtuurstaken vervult.