De Carnavalist

De Carnavalist

Tijdens de jaarvergadering is Jos Hessels door de algemene ledenvergadering officieel bevestigd als nieuwe voorzitter van de BCL. De BCL is met haar 165 aangesloten Carnavalsverenigingen de grootste in de Benelux. De BCL staat met haar leden voor de vastelaovend van stad tot dorp, voor groot en klein, voor jong en oud. Zij ontwikkelt zich gestaag met een JeugdBestuur, met actieve districten en een groeiend ledenaantal. Onder leiding van Jos transformeert de BCL zich tot verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse vastelaovend. Zo komt er uitbreiding van Jongerenactiviteiten, ontwikkeling tot vraagbaak en deelpunt van ervaringen. De BCL staat een verdere groei voor ogen en zal vasthouden aan tradities. Ook zal de BCL bijdragen aan waardering voor hen die onze vastelaovend dragen en een periodieke prijs uitreiken aan een bekende en geliefde carnavalist. ‘De elite voorbij: Aan unne gewone Limburgse mins!’ Daarmee bedoelen we geen hoogwaardigheidsbekleders die Limburg bezoeken in de carnavalstijd, maar mensen eren die veel betekenen voor onze carnaval. Deze prijs ’De Carnavalist’ zal de eerste keer worden uitgereikt aan Lex Uiting. Het hoeft geen betoog wat deze sympathieke Lex heeft bereikt aan waardering voor het carnaval met zijn hit ‘Nao ut zuuje’. De clip van Lex was een sieraad voor onze Carnaval, binnen en buiten Limburg en draagt bij aan een juist beeld over onze vastelaovend. Op 18 janauari 2020 zal deze prijs (een uniek kunstwerk van de Geleense Kunstenaar Armand Mathijs) tijdens het 5×11-jarig jubileum van de BCL te Ool worden uitgereikt.We zijn weer goed op weg naar 11-11!

Op de oorkonde is te lezen:

Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend

Oorkonde De Carnavalist Uitgereikt aan Lex Uiting Venloneer, Limburger, Carnavalist.

Omdat hij de Limburgse Vastelaovend in zijn volle breedte vertegenwoordigt en uitdraagt. Omdat hij persoonlijk een grote bijdrage heeft geleverd aan de beleving van onze carnaval in en buiten Limburg, zoals dat door Limburgse Carnavalisten wordt herkend en erkend.

Ondertekend door secretaris Bert Kitzen & Voorzitter Jos Hessels

Meer informatie over onze evenementen 


BCL-Jubileum 5 x 11 jaar

In het weekend van 18 en 19 januari vierde de BCL haar 5 x 11 jarig jubileum. Op de dag af op de oprichtingsdatum. Hoewel het altijd arbitrair is als Bond een eigen festiviteit te vieren in het seizoen, hebben wij gemeend dat ook een bond deel uitmaakt van carnavalstradities en alleen daarom niet een feest kan zijn dat buiten het seizoen gevierd kan worden.

Op de zaterdag hadden wij een bescheiden intern feest, waar we ook de Carnavalist uitreikten aan Lex Uiting. De prijs bestond uit een bronzen beeld, vervaardigd door kunstatelier Armand Mathijs.

laat meer nieuws zien

Sponsoren
Stacks Image 9
Contact

Wilt u graag meer informatie over de Bond Carnavalsverenigingen Limburg neem dan contact op met onze secretaris.


Heeft u vragen over de website?
Dan kunt u terecht bij de redacteurs Hubert Schunken of de secretaris.
Bereikbaar via: 
secretaris@bcl-limburg.nl  of hschunken@bcl-limburg.nl 
Heeft u vragen betreffende Corona:
coronavragen@bcl-limburg.nl

Adres: Hoogstraat 53 5986AA Beringe

Bezoek onze Facebook pagina's

Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend, Vragen?

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.