Veer vastelaovend thoes

Lieve Vastelaovend vrienden,
Vastelaovend is een uiting van levende volkscultuur en folklore in Limburg en levert een belangrijke bijdrage aan het sociaal cultureel en maatschappelijk leven in Limburg.

Vastelaovendj is Limburgs immaterieel erfgoed; liedjes, verhalen, dialecten, rituelen, gebruiken en tradities.
Vastelaovend bestaat al eeuwen en zal net als Kerst en Pasen ook dit jaar, maar meer ingetogen thuis doorgaan.

Ondank alle beperkingen wensen wij jullie een mooie kleinschalige, creatieve, innovatieve maar vooral een gezellige vastelaovend! Daarnaast doen we een oproep aan u allemaal om uw huis te versieren en te verlichten.
Wij wensen u een ‘Gooie Vastelaovend’ samen!
Vier vastelaovend thuis.

Gouverneur Limburg Theo Bovens
SLV-president Bart Maes
BCL-voorzitter Jos Hessels

Met pijn in ons hart.

Leef Vastelaovensvrung,

Met pijn in het hart, maar ervan overtuigd dat er een zorgvuldige afweging gemaakt is, hebben wij, voorzitters van de Limburgse carnavalsbond BCL en de vereniging
SLV, kennisgenomen van het besluit van de voorzitters van de Limburgse Veiligheidsregio s om in het vastelaovesseizoen 2020-2021 geen vergunningsplichtige carnavalsactiviteiten toe te staan.

Zij motiveren hun besluit als volgt: Carnaval is een mooie traditie en een gezellig feest van verbinding en verbroedering waar juist nu veel behoefte aan is. Wij zijn echter van mening dat op een verantwoorde en veilige wijze carnaval vieren, passend binnen de geldende kaders en maatregelen, op dit moment niet mogelijk is. De kaders en richtlijnen van evenementen zoals deze nu gelden in combinatie met de wijze waarop Carnaval traditioneel gevierd wordt, maken dat organisaties daar moeilijk aan kunnen voldoen. Indien deze evenementen toch doorgang zouden vinden, zijn de risico s voor de openbare orde en de publieke gezondheid onaanvaardbaar groot.

Wij kunnen deze denkwijze goed volgen en sluiten ons aan bij de conclusie van de Veiligheidsregio’s. Voor ons staat voorop datje van de vastelaovend beter moet worden en niet ziek. En ook bij ons staat veiligheid voorop.
Het staat buiten kijf dat Vastelaovend 2021 zal plaatsvinden.

Carnaval is immers een tijdsgewricht. Vastelaovend is een gevoel dat wij Limburgers niet alleen in onze genen hebben maar ook uitdrukkelijk bij onze eigen Limburgse cultuur hoort.

Vastelaovendvierend Limburg zal in 2021 een klein, intiem en spontaan gebeuren zijn, waar we - in alle opzichten - nog lang aan zullen terugdenkenVastelaovend same! Vandaag, morgen en tot in lengte van jaren.

Wij groeten met een driewerf Alaaf! Allewiel! Sjregkedek!

Raymond Vlecken, President SLV Jos Hessels, Voorzitter BCL

PDF Brief voorzitters Limburgse veiligheidsregio's Carnaval & PDF Brief BCL-SLV carnaval 2021


laat meer nieuws zien

Sponsoren
Stacks Image 9
Contact

Wilt u graag meer informatie over de Bond Carnavalsverenigingen Limburg neem dan contact op met onze secretaris.


Heeft u vragen over de website?
Dan kunt u terecht bij de redacteurs Hubert Schunken of de secretaris.
Bereikbaar via: 
secretaris@bcl-limburg.nl  of hschunken@bcl-limburg.nl 
Heeft u vragen betreffende Corona:
coronavragen@bcl-limburg.nl

Adres: Hoogstraat 53 5986AA Beringe

Bezoek onze Facebook pagina's

Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend, Vragen?

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.