Hans te Locke


Heden ontvingen we het droevige bericht dat onze oud-voorzitter Hans te Locke is overleden.
Hans was van 2013-2018 actief als voorzitter bij de BCL.
Hans zette zich volledig in voor het behoud van ons Limburgs cultuurgoed “Vastelaovend” en de belangen van de 160 aangesloten carnavalsverenigingen.
Voordat Hans bij de BCL voorzitter werd had hij zijn sporen al verdiend als “moelemaeker” bij het Gilde Blauw Sjuut en als bestuurder en oud prins bij C.V. De Vlavreters Welte-Bensroa.
Toen Hans in 2018 vanwege z’n gezondheid terug moest treden werd hij door de BCL beschermheer, Gouverneur Theo Bovens, op het provinciehuis benoemd tot erelid bij de BCL en tot “Botschafter” bij de “Närrische Europäische Gemeinschaft” (NEG) voor zijn inzet en verdiensten.

We blijven Hans herinneren als een energieke, betrokken, enthousiaste en doortastende voorzitter.
Wij wensen Marice, Janine, Anke en verdere familie veel sterke toe met het verwerken van dit grote verlies.

Leden, Ereleden, Senatoren en Bondsbestuur BCL,
Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg

Jos Hessels
Voorzitter BCL

Op deze pagina vind u meer over Hans Te Locke

Theo Verstraeten

Met verslagenheid hebben bondsbestuur en leden van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) kennis genomen van het overlijden van ons erelid de heer Theo Verstraeten uit Pey. Thei was in 1965 één van de oprichters van de BCL en vervulde vele jaren de functie van secretaris. In 1976 werd hem de gouden Toon Hermans legpenning toegekend. Tot op hoge leeftijd was hij een vraagbaak voor alles en iedereen, die met de Limburgse vastelaovendj te maken had.

Wij wensen zijn vrouw Berthie, zijn kinderen en kleinkinderen en zijn Vastelaovesvereniging De Aester Sjaelen Uul, waar hij in 1973 voorop ging als prins Thei II (foto) heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Jos Hessels
Voorzitter BCL

laat meer nieuws zien

Sponsoren
Stacks Image 9
Contact

Wilt u graag meer informatie over de Bond Carnavalsverenigingen Limburg neem dan contact op met onze secretaris.


Heeft u vragen over de website?
Dan kunt u terecht bij de redacteurs Hubert Schunken of de secretaris.
Bereikbaar via: 
secretaris@bcl-limburg.nl  of hschunken@bcl-limburg.nl 
Heeft u vragen betreffende Corona:
coronavragen@bcl-limburg.nl

Adres: Hoogstraat 53 5986AA Beringe

Bezoek onze Facebook pagina's

Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend, Vragen?

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.