Beeldhouwer Armand Mathijs

Geschreven door: | |

“De carnavalist is een nieuwe vastelaoves- prijs. Het is een prijs - die naast een bronzen beeldje en een medaille vooral bestaat uit eeuwige roem in de Limburgse vastelaoves- wereld - die driejaarlijks wordt uitgereikt aan een vrouw of man, die de Limburgse vastelaovend in zijn volle breedte vertegen- woordigt, persoonlijk een grote bijdrage heeft geleverd aan de beleving van ons carnaval en die door Limburgse carnavalisten ook als zodanig wordt ervaren.”

De Carnavalist is daarmee een verbreding van de bestaande carnavalsprijzen naar de gewone carnavalsvierder, die niet alleen bekend en beroemd is, maar zelf tijdens het Hoogfeest van de Humor tussen het vastela- ovend vierend volk te vinden is. Het bronzen beeld en de medaille zijn vervaardigd door de Geleense kunstenaar Armand Mathijs. Afgestudeerd aan het Hoger Provinciaal Instituut voor Kunstonderwijs te Hasselt (B) en vanaf 1980) is hij ook gefocust op Restauratie van met name natuursteen elementen in oude gebouwen. Sinds de restauratiewerk c.q. nieuw uitgevoerd werk (Randornamenten timpaan) aan het Stadhuis van Maastricht mag hij zich officieel “Restau- ratie-beeldhouwer” noemen.Vroeger heette dit bouwbeeldhouwer. Sindsdien worden omliggende Limburgse steden/gemeenten via de rijksdienst naar hem verwezen voor een adequaat advies of aanpak. In gezellig onderhoud vertelde Armand dat hij de laatste jaren zich vooral had gespe cialiseerd in technieken die ten doel staan ter instandhouden en restaureren van historische momenten onderhoud.“Mijn oorspronkelijke vakkundigheid gecombi- neerd met de nieuwe technologie heeft mij altijd geïnspireerd tot creatieve oplossingen bij het uitbeelden van mijn gedachten.” “Zo heb ik hier kort in de buurt een nieuw eigen Christoffelbeeld geplaatst in opdracht van de eigenaar in 2018 aan de gevel van Hotel Roermond.”

In zijn woonplaats te Geleen heeft hij de Creyghton - mozaïeken gerestaureerd, die vroeger de kapel sierde in het Barbara- ziekenhuis Geleen. Deze mozaïeken zijn gemaakt in 1965 door de nu 86 jarige Patrick Creyghton geboren in Nijmegen en nu wonend in Maastricht. Bij de sloop werkzaamheden konden deze prachtige mozaïeken gered worden. Armand heeft zó vakkundig gerestaureerd dat ze herplaatst konden worden in Geleen in het winkelcen- trum van Geleen. Het stichtingsbestuur van de Kruiswegstaties en de begraafplaats ‘Kapel in’t Zand’ in Roermond deden ook een beroep op hem om enige Rijksmonumenten te restaureren. Na het inbrengen van het restauratieplan heeft hij deze werkzaamheden mogen uitvoeren. En nu nog wordt hij regelmatig geraadpleegd door de vrijwilligers die toezicht houden op het Kruiswegpark in Roermond. Rijksmonumenten zijn belangrijke monumenten en hebben ook een status die afwijkt van andere monumenten. Belangrijk bij deze monumenten is dat het restauratiewerk degelijk en volgens de regels wordt uitge- voerd. Er is dus een degelijke controle op wie het uitvoert, hoe het gebeurd en welke materialen worden aangewend....

Komende jaren zullen wij beeldhouwer Armand Mathijs drie-jaarlijks ontmoeten bij de uitreiking van “ de Carnavalist”. Een perfecte gelegenheid om in “ Vastelaovend Same” U uitvoerig te informeren over deze veelzijdige kunstenaar.

Sponsoren
Contact

Wilt u graag meer informatie over de Bond Carnavalsverenigingen Limburg neem dan contact op met onze secretaris.


Bereikbaar via: 
secretaris@bcl-limburg.nl
BCL Limburg
Adres: Hoogstraat 53
5986AA Beringe

RSIN 8164.56.793
KvK Zuid-Limburg 40175004

Beleidsplan Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL)


Bezoek onze Facebook pagina's………

Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend, Vragen?

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.