Hans te Locke

Geschreven door: | |

Heden ontvingen we het droevige bericht dat onze oud-voorzitter Hans te Locke is overleden. Hans was van 2013-2018 actief als voorzitter bij de BCL. Hans zette zich volledig in voor het behoud van ons Limburgs cultuurgoed “Vastelaovend” en de belangen van de 160 aangesloten carnavalsverenigingen. Voordat Hans bij de BCL voorzitter werd had hij zijn sporen al verdiend als “moelemaeker” bij het Gilde Blauw Sjuut en als bestuurder en oud prins bij C.V. De Vlavreters Welte-Bensroa. Toen Hans in 2018 vanwege z’n gezondheid terug moest treden werd hij door de BCL beschermheer, Gouverneur Theo Bovens, op het provinciehuis benoemd tot erelid bij de BCL en tot “Botschafter” bij de “Närrische Europäische Gemeinschaft” (NEG) voor zijn inzet en verdiensten.

We blijven Hans herinneren als een energieke, betrokken, enthousiaste en doortastende voorzitter. Wij wensen Marice, Janine, Anke en verdere familie veel sterke toe met het verwerken van dit grote verlies.

Leden, Ereleden, Senatoren en Bondsbestuur BCL, Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg

Jos Hessels Voorzitter BCL

Sponsoren
Contact

Wilt u graag meer informatie over de Bond Carnavalsverenigingen Limburg neem dan contact op met onze secretaris.


Bereikbaar via: 
secretaris@bcl-limburg.nl
BCL Limburg
Adres: Hoogstraat 53
5986AA Beringe

RSIN 8164.56.793
KvK Zuid-Limburg 40175004

Beleidsplan Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL)


Bezoek onze Facebook pagina's………

Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend, Vragen?

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.