Marcel Starmans

Geschreven door: | |

De discrete secretaris / ERELID Marcel Starmans is overleden.

Op dinsdag 3 augustus ’22 bereikte ons het droevig bericht dat Marcel Starmans ( 1958-2022) is overleden. In het verleden (de negentiger jaren tot 2003) heeft Marcel veel betekend voor de Limburgse Carnaval.

Als vijfde Bondsecretaris fungeerde hij een tiental jaren als secretaris van de “Bond Carnavalsverenigingen Limburg”. In deze vrijwilligers functie groeide hij uit tot een BondsBestuurder in hart en nieren die zich inzette voor de Limburgse Carnaval maar ook voor bonden en verenigingen in het Limburgs grensgebied.

Zéér accuraat, nauwkeurig en precies wist hij het Bondssecretariaat uit te dragen door niet alleen middels notities en verslagen maar ook als initiatiefnemer die wist waar hij naar toe wilde. Nu nog komen regelmatig zijn geschriften voorbij. Zijn werken werden gedetailleerd en plichtsgetrouw uitgevoerd. Secuur en stipt op tijd!

Zo stond hij mede aan de wieg van het Limburgs Kingerleedjes Festival en was zelfs in die jaren al actief op de computer! De ontwikkeling van de projecten “ Wie de jeugd heeft de toekomst….” en “InterActief …. een internetproject” waren initiatieven van de BCL, met als grote stimulator en uitvoerder secretaris Marcel Starmans. Deze carnavalsactiviteiten vond hij belangrijk voor de jeugd, zoals dans, muziek, theater, volkstoneel en tekstvorming educatief zeer belangrijk zijn.

De buitenlandse contacten werden nauwgezet gearchiveerd, zodat deze contacten continu plaats vonden. Er ontstonden grensoverschrijdende uitwisselingen.

In alles wat hij deed was een perfecte voorbereiding aan vooraf gegaan. Degenen die hem goed hebben gekend hebben ervaren dat hij zich altijd goed prepareerde op datgene wat komen ging. Hij was nuchter en betrouwbaar.

Marcel hoorde tot de bescheiden personen die met een groot hart voor de Bond en de Limburgse tradities achter de schermen veel activiteiten ontplooide. Verenigingen en leden van verenigingen konden steeds bij hem terecht voor alles wat met carnaval verbonden was. Toch wel een markante persoonlijkheid met voor zijn doen een onuitputtelijke inzet.

Door zijn werk aan het tijdschrift ‘Vastelaovend Same” was hij medebepalend voor de inkomsten van de Bond. Als webmaster van de BCL-site schreef hij artikelen over de carnaval in haar totaliteit.

Tijdens de 37ste Algemene LedenJaarvergadering leest Voorzitter Jo Hundscheidt een brief voor, geschreven door Marcel, waarin hij laat weten zijn functie neer te leggen wegens ernstige complicatie na zijn ziekteproces in 1997. Zo’n twintigjaar geleden beëindigde hij zijn secretaris werkzaamheden en werd geïnstalleerd als ERELID.

Naast het bedroefd zijn over zijn heengaan, zijn wij als Bond ook dankbaar dat Marcel destijds de moeilijke taak van het secretariaat oppakte en kwalitatief iets fantastisch heeft neergezet. Hij was gelukkig hier op aarde ook toen zijn lichaam begon te foeteren en hem in de steek begon te laten. Ondanks dit alles bleef hij trouw aan zijn eigen levensbeschouwing en opvattingen, waarbij hij toch sterk was in discussies een ware consensus te bereiken.

Het toenmalige BondsBestuur met op de eerst rij het Dagelijks Bestuur met Marcel Starmans tweede van links.

Sponsoren
Contact

Wilt u graag meer informatie over de Bond Carnavalsverenigingen Limburg neem dan contact op met onze secretaris.


Bereikbaar via: 
secretaris@bcl-limburg.nl
BCL Limburg
Adres: Hoogstraat 53
5986AA Beringe

RSIN 8164.56.793
KvK Zuid-Limburg 40175004

Beleidsplan Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL)


Bezoek onze Facebook pagina's………

Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend, Vragen?

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.