Tussenbericht Corona

Geschreven door: | |

van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) en de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) over het carnavalsseizoen 2020/2021.

Naar aanleiding van meerdere vragen om een stellingname van de besturen van de SLV en de BCL over het doorgaan van zittingen, optochten etc. nemen de besturen van beide koepels vooralsnog het volgende standpunt in:

Vastelaovend vindt ook dit seizoen (2020-2021) plaats, net zoals Kerstmis, Aswoensdag en Pasen. Echter op welke manier de Vastelaovend door zal gaan is en blijft op dit moment ongewis. Het is voor de besturen van de BCL en de SLV op dit moment onmogelijk een eenduidig beeld te schetsen van hoe Vastelaovend 2021 eruit zal gaan zien, omdat het verloop van de pandemie voor ons net zo onzeker is als voor de wetenschap, het Rijk en de gemeenten. Daarnaast beslist noch de BCL, noch de SLV, over het doorgaan van evenementen, maar beslissen de (lokale) overheden daarover. De besturen van respectievelijk de BCL en de SLV houden vast aan hun uitgangspunt om niet te gaan speculeren over de inhoud en doorwerking van officiële verklaringen. We constateren, dat er vanuit de carnavalswereld soms verschillend op de pandemie gereageerd wordt. Zowel de BCL als de SLV roepen hun leden nadrukkelijk op om met geduld en terughoudendheid te opereren. Wij gaan er vanuit, dat wij op zijn vroegst in augustus vanuit het Rijk en de lokale overheden enige duidelijkheid kunnen verwachten. De SLV en de BCL inventariseren op dit moment de aan beide bonden gestelde vragen en zullen proberen zo snel als mogelijk deze vragen te beantwoorden met adviezen, scenario’s en modellen. De door SLV en BCL opgerichte taskforce hoopt op korte termijn de eerste beantwoording van gestelde vragen aan de Limburgse carnavalsverenigingen te kunnen leveren. De besturen van de SLV en de BCL, Raymond Vlecken Jos Hessels President SLV Voorzitter BCL

coronavragen@bcl-limburg.nl of info@slv-limburg.nl

Sponsoren
Contact

Wilt u graag meer informatie over de Bond Carnavalsverenigingen Limburg neem dan contact op met onze secretaris.


Bereikbaar via: 
secretaris@bcl-limburg.nl
BCL Limburg
Adres: Hoogstraat 53
5986AA Beringe

RSIN 8164.56.793
KvK Zuid-Limburg 40175004

Beleidsplan Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL)


Bezoek onze Facebook pagina's………

Verbinders en vertegenwoordigers van de Limburgse Vastelaovend, Vragen?

BCL-Limburg gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.